Από σήμερα το ΡΙΚ, στο πλαίσιο της Διακρατικής Συμφωνίας Κύπρου-Ελλάδας, μεταδίδει στο κανάλι που μετέδιδε την ΕΡΤ, την εκπομπή της μεταβατικής Δημόσιας Τηλεόρασης (ΔΤ) της Ελλάδας.
 
Η αναμετάδοση θα διακόπτεται και θα αντικαθίσταται από το Euronews,  όταν η μεταβατική ΔΤ θα μεταδίδει αθλητικές διοργανώσεις για τις οποίες το ΡΙΚ δεν έχει δικαιώματα προβολής.