Συμπληρώθηκαν σχεδόν δύο χρόνια από τότε που ξεκίνησαν οι αναδιαρθρώσεις δανείων, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουμε από την Κεντρική Τράπεζα μετά την παρέλευση ενός έτους πόσες από τις αναδιαρθρώσεις είναι βιώσιμες.

Όπως και δεν γνωρίζουμε και άλλα ποιοτικά στοιχεία για τα δάνεια. Η Κεντρική Τράπεζα ενίοτε «κρύβεται» πίσω από την ΕΚΤ ή επικαλείται δικές της εσωτερικές αποφάσεις για να μη δίνει την ελάχιστη ποιοτική πληροφόρηση προς ενημέρωση του συστήματος, είτε αφορά τους δημοσιογράφους είτε τη Βουλή.

Αν ήταν δυνατόν να μην έδινε κανένα στοιχείο θα το έκανε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, γιατί θα έφευγε ένα βάρος από πάνω της.


Θ.Θ.