Λευκωσία: Σε δηλώσεις προέβη σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου και τόνισε πως «δεν τίθεται θέμα παραχώρησης των τεσσάρων βασικών ελευθεριών της ΕΕ σε Τούρκους , υπηκόους ως μέρος μιας ειδικής διευθέτησης που θα αφορά μόνο την επανενωμένη Κύπρο».

Ο κ. Χριστοδουλίδης τοποθετήθηκε, μετά και από δημόσιες δηλώσεις που έγιναν, με αφορμή το τουρκικό αίτημα για παραχώρηση των τεσσάρων βασικών ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ελευθερία διακίνησης αγαθών, κεφαλαίου, προσώπων και υπηρεσιών) σε Τούρκους υπηκόους, μέσα στο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, θέλοντας να διευκρινίσει πως, «δεν υπάρχει νομικό υπόβαθρο για την εν λόγω τουρκική αξίωση και δεν ευσταθεί το επιχείρημα ότι οι Τούρκοι υπήκοοι απολαμβάνουν ήδη τις τέσσερις ελευθερίες».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας (βλ. Συμφωνία Σύνδεσης, Τελωνειακή Ένωση κ.ά.) αποδίδει ελάχιστα και πολύ συγκεκριμένα δικαιώματα στην Τουρκία και σε Τούρκους υπηκόους, όπως η διακίνηση μεταποιημένων βιομηχανικών προϊόντων και περιορισμένα δικαιώματα σε Τούρκους εργαζομένους που νόμιμα εργάζονται σε Κράτη Μέλη στη βάση εθνικής νομοθεσίας».
 
Ανέφερε επίσης πως προς τη διακίνηση υπηρεσιών και κεφαλαίου για την Τουρκία ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των Συνθηκών της ΕΕ που ισχύουν για όλες τις άλλες τρίτες χώρες.
 
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος διευκρίνισε ακόμη πως, «οι τέσσερις βασικές ελευθερίες της ΕΕ δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από το καθεστώς Κράτους Μέλους, την έννοια της ιθαγένειας της Ένωσης και τη συνταγματική δομή της ΕΕ, όπως προβλέπεται από τις Συνθήκες της ΕΕ. Αποδίδονται σε υπηκόους Κρατών Μελών που έχουν ήδη εναρμονισθεί, πληρούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, και έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις έναντι της ΕΕ», ενώ εξήγησε ότι «οι τέσσερις βασικές ελευθερίες συμπαρασύρουν και άλλα δικαιώματα και δημιουργούν παράγωγα δικαιώματα τα οποία επηρεάζουν όλα τα Κράτη Μέλη».
 
Τέλος, είπε πως «οι Τούρκοι υπήκοοι θα μπορούν να απολαύσουν τις τέσσερις βασικές ελευθερίες εφόσον η Τουρκία θα έχει πλήρως εναρμονισθεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, θα έχει εφαρμόσει όλες τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την ενταξιακή της πορεία, έναντι της ΕΕ και όλων των Κρατών Μελών και καταστεί πλήρες μέρος της ΕΕ».
 
Πηγή: philenews