Αμμόχωστος: Μέγιστης σημασίας για το αρδευτικό της περιοχής Κοκκινοχωρίων είναι το φράγμα της Άχνας, επισημαίνει ο υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης σε απάντηση τους προς την βουλευτή του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός, το Φράγμα Άχνας χωρητικότητας 6,8 ΕΚΜ, κατασκευάστηκε το 1988 με σκοπό την αποθήκευση νερού και για χρήση του στο Αρδευτικό Έργο Κοκκινοχωριών σε περιόδους αιχμής και σε έκτακτες ανάγκες. «Την ευθύνη διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έχει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Η κατασκευή του φράγματος κρίθηκε αναγκαία για μεταφορά και αποθήκευση νερού από το φράγμα του Κούρη, αλλά και άλλων φραγμάτων του Νοτίου Αγωγού, σε χρονιές πολυομβρίας και χρήση του για πλήρη κάλυψη των αναγκών της περιοχής σε περιόδους αιχμής, οι οποίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο από τον Κεντρικό Αγωγό. Επιπρόσθετα τυχόν διακοπή της παροχής νερού από τον Νότιο Αγωγό αντιμετωπίζεται κυρίως με τα αποθέματα που υπάρχουν στο φράγμα», αναφέρει.

Προσθέτει δε ότι, η λεκάνη του φράγματος Άχνας εντάσσεται στο πρόγραμμα «Φύση 2000» ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Γράφει: Φρίξος Δαλίτης