Πάφος: Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόλης Χρυσοχούς καταφεύγει στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την απαίτηση του τέως Δημάρχου Πόλης να λάβει εφάπαξ ποσό για την θητεία του ύψους 90 χιλιάδων ευρώ και μηνιαία σύνταξη 2100 ευρώ.

Ο Δήμαρχος Πόλης, Γιώτης Παπαχριστοφή, δήλωσε ότι πρόκειται για απαράδεκτες μεθοδεύσεις που ακολουθήθηκαν και κατέστησε σαφές ότι ένας μικρός Δήμος όπως η Πόλη Χρυσοχούς δεν μπορεί να στηρίζει τέτοιες μισθοδοσίες των δημοτικών αρχόντων.

«Θα στείλουμε στον Γενικό Ελεγκτή όλα τα στοιχεία και το υλικό που υπάρχει από τις κατά καιρούς αυξήσεις που αποφασίζονταν για την δημαρχιακή αντιμισθία», είπε, «προκειμένου να μας δώσει οδηγίες πώς πρέπει να κινηθούμε. Προσωπικά, θεωρώ αδιανόητο να καταβάλλει τέτοιου είδους και ύψους αποζημιώσεις ένας Δήμος σαν τον δικό μας».

Γράφει: Ντόρα Χριστοδούλου