Ο οργανισμός CARDET, ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός ερευνητικός και αναπτυξιακός οργανισμός, έχει βάλει τη σφραγίδα του στην ανάπτυξη, μέσω της έρευνας και της καινοτομίας. Με στρατηγικούς συνεργάτες σε Ευρώπη, Ασία και Ηνωμένες Πολιτείες συμβάλλει στην προώθηση νέων ιδεών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και ήδη έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 130 προγράμματα σε περισσότερες από 40 χώρες. Σύμφωνα με τον δρα Χαράλαμπο Βρασίδα, Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού, «το 2014 είναι σταθμός στην ανάπτυξη του οργανισμού αφού η 30-μελής ομάδα μας συμμετέχει σε πέραν των 40 έργων».

Γράφει: Aντωνία Λαμπράκη

Πέστε λίγα λόγια για τον οργανισμό σας.
Η ανάγκη για επένδυση στην έρευνα, καινοτομία, εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα είναι τεκμηριωμένη ανά το παγκόσμιο. Για αντιμετώπιση αυτών των αναγκών και άλλων κοινωνικών προκλήσεων, ιδρύθηκε στη Λευκωσία το CARDET, ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός ερευνητικός και αναπτυξιακός οργανισμός με στρατηγικούς συνεργάτες σε Ευρώπη, Ασία και Ηνωμένες Πολιτείες. Η αποστολή του CARDET είναι να προάγει την καινοτομία, την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη στην Κύπρο και διεθνώς. Μέλη του ανώτερου συμβουλευτικού σώματος και του διοικητικού συμβουλίου διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία την οποία απόκτησαν υπηρετώντας οργανισμούς όπως OECD, ΟΥΝΕΣΚΟ και ακαδημαϊκά ιδρύματα από διάφορες χώρες.  
 
Το CARDET έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πέραν των 130 προγραμμάτων σε περισσότερες από 40 χώρες. Το 2014 είναι σταθμός στην ανάπτυξη του οργανισμού αφού η 30-μελής ομάδα μας συμμετέχει σε πέραν των 40 έργων, ενώ παράλληλα γιορτάζουμε φέτος 10 χρόνια προσφοράς.
 
Ποιες υπηρεσίες προσφέρει το CARDET;
Ο οργανισμός παρέχει υπηρεσίες έρευνας, αξιολόγησης, ανάπτυξης, στρατηγικής, εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, ηλεκτρονικής μάθησης, διαχείρισης έργων και εξασφάλισης επιχορηγήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα.  

Ποιες οι πιο πρόσφατες δραστηριότητές σας;
Μόλις πριν λίγες μέρες υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με το πανεπιστήμιο YALE και το κέντρο Yale Center for Analytical Sciences (YCAS). Το YALE είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο και ήδη ξεκινήσαμε συνεργασία προσφέροντας από κοινού μια σειρά από σεμινάρια για σχεδιασμό, εφαρμογή και επιχορήγηση ερευνών (Open Education Series: Designing and Funding Responsible Research). Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας μας θα ετοιμάσουμε σχέδια για ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων στους τομείς της έρευνας, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Γιορτάζοντας 10 χρόνια προσφοράς και δημιουργίας τον περασμένο μήνα είχαμε μια σειρά από εκδηλώσεις οι οποίες και θα συνεχιστούν τους επόμενους μήνες. Στα πλαίσια ολοκλήρωσης 3 έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διοργανώσαμε διεθνές συνέδριο με θέμα την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στην εκπαίδευση, τις επιστήμες και την τεχνολογία. Έγιναν παρουσιάσεις από εμπειρογνώμονες από έξι χώρες, προσφέρθηκαν εργαστήρια και διεξήχθησαν δημόσιες συζητήσεις για τα θέματα αυτά. Με αυτές τις εκδηλώσεις θέλουμε να συμβάλουμε στον δημόσιο διάλογο για θέματα που αφορούν στην έρευνα και καινοτομία.
 
Αντιλαμβανόμαστε ότι δραστηριοποιείστε σε ένα ευρύ φάσμα έργων…
Οι δραστηριότητες του οργανισμού εμπίπτουν σε ένα ευρύ φάσμα από τομείς όπως έρευνα, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, μετανάστευση, ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη, εκπαίδευση και ηλεκτρονική μάθηση. Τα projects τα οποία υλοποιούμε αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν με χειροπιαστό τρόπο στην ανάπτυξη της καινοτομίας, της οικονομίας και της εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω:
 
Οικονομικός γραμματισμός (Financial Literacy). Το έργο σκοπεύει να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πακέτο προώθησης του οικονομικού γραμματισμού και της επιχειρηματικής σκέψης σε νέους Ευρωπαίους. Το εκπαιδευτικό πακέτο θα περιλαμβάνει θεματικές όπως, «Διαχείριση Προσωπικού Προϋπολογισμού», «Επενδύσεις», Δικαιώματα Καταναλωτών», και «Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες», και θα προσφέρεται μέσω εξειδικευμένης διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

* Supporting Women Entrepreneurs. Η έμφαση του έργου είναι να υποστηρίξει γυναίκες, οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικές διακρίσεις, ώστε να αποκτήσουν πολύτιμες δεξιότητες και ικανότητες για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση (http://badge-project.eu).
 
Science Fiction in Education (www.scifieducation.org). Η έμφαση του έργου είναι στη χρήση ιστοριών επιστημονικής φαντασίας για προώθηση της φιλαναγνωσίας και της εμπλοκής των μαθητών με τις επιστήμες και την τεχνολογία.
 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης Τοπικών Αρχών (www.migrationnetwork.org). Εγκαθίδρυση και διαχείριση ενός δικτύου τοπικών Αρχών το οποίο ασχολείται με θέματα μετανάστευσης και ένταξης. Η μετανάστευση αποτελεί μιαν από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αυτό θα τοποθετήσει την Κύπρο στο επίκεντρο πρωτοβουλιών για παραγωγή πολιτικής και συγκεκριμένων καλών πρακτικών για αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων.

CARDET Education (www.cardeteducation.com). Είναι τμήμα του οργανισμού το οποίο σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Κύπρο και διεθνώς προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ΙΤ certifications(π.χ. Microsoft Office Specialist) και άλλα. Πολύ σύντομα θα προσφέρει προγράμματα κατάρτισης και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε συνεργασία με πανεπιστήμια και οργανισμούς στην Κύπρο και διεθνώς.

Social electricity (www.seop-project.eu). Το έργο αυτό υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, την ΑΗΚ και οργανισμούς από 5 χώρες, και έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα ενέργειας και χρήσης κοινωνικών δικτύων για σύγκριση και επιμόρφωση σε θέματα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Advocacyelab (advocacyelab.com). Ανάπτυξη διαδικτυακής εκπαίδευσης εξ αποστάσεως για την World Vision International η οποία εκπαίδευση προσφέρεται σε σχεδόν 100 χώρες με 44.000 εργαζομένους.

Design-Practice (www.design-practice.org). Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έγινε μεταφορά καινοτομίας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής διαδικτυακής μάθησης.

Διασύνδεση ακαδημαϊκής γνώσης με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου υλοποιήσαμε μελέτη για τον εντοπισμό καλών πρακτικών όσον αφορά σε μοντέλα συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. Παράλληλα οργανώθηκαν εργαστήρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε οργανισμούς όπως το Imperial College London, που θεωρείται πρωτοπόρος οργανισμός στα θέματα αυτά.Ποιοι οι πελάτες και συνεργάτες σας;Θα λειτουργήσει σύντομα ινστιτούτο επιχειρηματικότητας

Ο οργανισμός παρέχει υπηρεσίες έρευνας, αξιολόγησης, ανάπτυξης, στρατηγικής, εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, ηλεκτρονικής μάθησης, διαχείρισης έργων και εξασφάλισης επιχορηγήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Οι συνεργάτες προέρχονται από όλο τον κόσμο και είναι διεθνείς οργανισμοί, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, ΜΚΟ, εταιρείες και εκκολαπτήρια ιδεών, κυβερνητικοί φορείς και τοπικές Αρχές.
Οι πελάτες μας προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας όπως εκπαίδευση, εμπόριο, ενέργεια και τεχνολογία. Στους πελάτες μας συμπεριλαμβάνονται οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργεία και κυβερνητικά τμήματα, τοπικές Αρχές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμοί όπως το International Council for Educational Media, World Vision International και η Microsoft.
Δεν θα μπορούσαμε να μην ρωτήσουμε για τα μελλοντικά σας σχέδια. Ποια είναι αυτά;
Η στρατηγική του οργανισμού είναι να εξελιχθεί σε πρωτοπόρο ανεξάρτητο μη-κερδοσκοπικό οργανισμό στην Κύπρο και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σε ζητήματα που αφορούν καινοτομία, τεχνολογία, εκπαίδευση, αειφόρο ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη.
Θα λειτουργήσει σύντομα ένα ινστιτούτο επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με εταίρους μας στην Κύπρο και το εξωτερικό. Είμαστε στα τελικά στάδια ετοιμασίας προγραμμάτων κατάρτισης και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε συνεργασία με πανεπιστήμια και οργανισμούς στην Κύπρο και διεθνώς. Αυτά τα προγράμματα θα προσφέρονται υπό μορφή μεικτής και εξ αποστάσεως μάθησης με τη στήριξη σύγχρονων τεχνολογιών.


ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

* Η αποστολή του CARDET είναι να προάγει την καινοτομία, την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη στην Κύπρο και διεθνώς.

* Το CARDET έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πέραν των 130 προγραμμάτων σε περισσότερες από 40 χώρες.

* Μόλις πριν λίγες μέρες υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με το πανεπιστήμιο YALE και το κέντρο Yale Center for Analytical Sciences (YCAS).

* Οι δραστηριότητες του οργανισμού εμπίπτουν σε ένα ευρύ φάσμα από τομείς όπως έρευνα, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, μετανάστευση, ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη, εκπαίδευση και ηλεκτρονική μάθηση.

* Οι συνεργάτες προέρχονται από όλο τον κόσμο και είναι διεθνείς οργανισμοί, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, ΜΚΟ, εταιρείες και εκκολαπτήρια ιδεών, κυβερνητικοί φορείς και τοπικές Αρχές.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τα στοιχεία επικοινωνίας και η διεύθυνση του Οργανισμού CARDET είναι τα ακόλουθα:
Τηλ. 22002100. Φαξ. 22002115
Email. info@cardet.org
Λυκαβητού 29, 1ος όροφος
Έγκωμη 2401, Λευκωσία