Λευκωσία: Θα συναντηθούν αύριο οι τέσσερις μεγαλομέτοχοι της Ελληνικής Τράπεζας για να αποφασίσουν ποια θα είναι τα νέα μέλη που θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, καθώς επίσης και για να συζητήσουν την πορεία που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα η Ελληνική. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», τη συνάντηση συγκάλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος και θα συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας Third Point Offshore Master Fund, της εταιρείας ηλεκτρονικών παιχνιδιών Wargaming Public και της Δήμητρα Επενδυτική. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας ο κάθε μεγαλομέτοχος θα έχει δύο εκπροσώπους, δηλαδή οκτώ από τα δεκατρία μέλη θα εκπροσωπούν τους μεγαλομετόχους και άλλα τρία μέλη θα είναι κοινής αποδοχής. Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα παραμείνουν οι δύο εκτελεστικοί σύμβουλοι, Μάκης Κεραυνός και Μάριος Κληρίδης.

Ήδη, όπως πληροφορούμαστε, έχουν πέσει στο τραπέζι διάφορα ονόματα για τα τρία μέλη που θα είναι κοινής αποδοχής και τα οποία θα αποφασιστούν στη συνάντηση της Παρασκευής. Επίσης, ο κάθε μεγαλομέτοχος εξετάζει και αναμένεται να αποφασίσει τα δικά του άτομα που θα υποδείξει για να τον εκπροσωπούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας. 

Στη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν επίσης τα νέα δεδομένα της Ελληνικής Τράπεζας μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίησή της και η οικονομική της κατάσταση.
    
Στο μεταξύ, την Παρασκευή αρχίζει και η διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ των 2.069.064.471 νέων σύνηθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μία, οι οποίες προέκυψαν από την εξάσκηση του δικαιώματος συμμετοχής στο σχέδιο αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης της τράπεζας από τους υφιστάμενους μετόχους, τους κατόχους των Μη Σωρευτικών Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και νέους επενδυτές. Να υπενθυμίσουμε ότι οι εταιρείες Wargaming και Third Point απόκτησαν η κάθε μια γύρω στο 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας, καταβάλλοντας από €40 εκατ. και η επενδυτική Δήμητρα απέκτησε γύρω στο 15% καταβάλλοντας €20 εκατ. Επίσης, η Εκκλησία περιόρισε το ποσοστό της στο 7% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι νέες μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 2.688.753.691 μετοχές.

Επίσης αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο και των 126.382.231 Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 (ΜΑΚ1) ονομαστικής αξίας €1,00 τα οποία προσφέρθηκαν σε όλους τους κατόχους των Μη Σωρευτικών Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου αόριστης διάρκειας και των 128.070.047 Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 2 (ΜΑΚ2) ονομαστικής αξίας €1,00 τα οποία προσφέρθηκαν στους κατόχους των εισηγμένων Χρεογράφων Λήξης 2016, Χρεογράφων Λήξης 2019 και Αξιόγραφων Κεφαλαίου. Να σημειωθεί επίσης ότι οι εισηγμένες αξίες των Χρεογράφων Λήξης 2016 που διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ θα μειωθούν σε 4.265.473.931. Επιπλέον, τα Μη Σωρευτικά Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (HBCCS), τα Χρεόγραφα Λήξης 2019 (HBDH) καθώς και τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (HBCS) θα διαγραφούν.

Γράφει: Ελένη Νικολάου Παυλίδη