Λευκωσία: Αρχίζουν να βάζουν ξανά στην άκρη χρήματα τα νοικοκυριά μετά την κρίση που βίωσαν τα προηγούμενα χρόνια. Η εικόνα από τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνει ότι οι καταθέσεις το 2016 άρχισαν να αυξάνονται, παρά το γεγονός ότι τα επιτόκια που προσφέρονται στην αγορά είναι από τα χαμηλότερα ιστορικά.

Τέλος του 2016 το υπόλοιπο των καταθέσεων από νοικοκυριά ήταν €28,57 δισ. σε σχέση με €27,74 δια. παρουσιάζοντας άνοδο €830 εκατ. σ’ ένα χρόνο και €1,39 δισ. σε σύγκριση με το 2014.

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών βρίσκονταν στο υψηλότερο σημείο τους το 2012 και έφθαναν τα €35,73 δισ. σε σχέση με €34,98 δισ. το 2011 και €32,94 δισ. το 2010.

Εκεί όμως που οι διαφορές είναι αισθητές, είναι με τις καταθέσεις που έχουν οι επιχειρήσεις. Το υπόλοιπο των καταθέσεων των επιχειρήσεων τέλος του 2016 είναι €11,24 δισ. από €10,11 δισ. το 2015 παρουσιάζοντας αύξηση €1,13 δισ. σ’ ένα χρόνο.

Φυσικά, το σημερινό ύψος των επιχειρηματικών καταθέσεων δεν έχει καμία σχέση με τα επίπεδα προ κρίσης. Το 2012 οι καταθέσεις που είχε ο επιχειρηματικός κόσμος ήταν €22,11 δισ. και το 2011 στα €23,36 δισ., διπλάσιες σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Από το 2013, με τα γεγονότα που βίωσε το τραπεζικό σύστημα και ο επιχειρηματικός κόσμος, ένα μέρος των καταθέσεων κουρεύτηκε, ενώ μέρος του υπόλοιπου χρησιμοποιήθηκε σε εξυπηρέτηση υποχρεώσεων και σε κεφάλαιο κίνησης καθώς οι χρηματοδοτήσεις γίνονταν μετ’ εμποδίων.

Οι καταθέσεις που διατηρούν ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία παρέμειναν στα ίδια επίπεδα το 2016 και το 2015 στα €1,94 δισ. και €1,96 δισ. αντίστοιχα. Το 2012 ήταν μια καλή εποχή για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις όταν το υπόλοιπο των καταθέσεων τους ήταν €4,41 δισ., το 2011 ήταν €3,79 δισ. και το 2010 ήταν €3,88 δισ.

Τελείως διαφορετική είναι η σημερινή εικόνα σε σχέση με το 2009 όσον αφορά τις καταθέσεις από τρίτες χώρες, κυρίως Ρωσία και Ουκρανία.

Το 2016 οι καταθέσεις από τρίτες χώρες ήταν ύψους €9,22 δισ., τέλος του 2013 ήταν €11,76 δισ. ενώ το 2012 έφθαναν στα €21,51 δισ.

Η εικόνα αλλάζει το 2013 με το «κούρεμα» των καταθετών της Τράπεζας Κύπρου όπου ένα μέρος ήταν και ξένοι καταθέτες. Η μεγάλη διαφορά έγινε το 2010 όταν αυξήθηκαν σ’ ένα χρόνο κατά €4,67 δισ. σε €20,52 δισ. από €15,85 δισ. με το 2009. 

Οι καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού το 2016 ήταν €36,52 δισ. σε σύγκριση με €32,86 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση €3,66 δισ. σ’ ένα χρόνο.

Γράφει: Θεανώ Θειοπούλου