Λευκωσία: Η πρόταση του γραφίστα Χρίστου Κοτζιάπασιη επιλέγηκε για το λογότυπο των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, αφού κρίθηκε ότι  ανταποκρινόταν πληρέστερα στα ζητούμενα του ανοικτού ανώνυμου διαγωνισμού που είχε προκηρύξει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το επιλεγέν λογότυπο θα συνοδεύει όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, τα επιστολόχαρτα και άλλα έντυπά τους.

Στη διαδικασία που ολοκληρώθηκε υποβλήθηκαν συνολικά 73 προτάσεις, τις οποίες εξέτασε ad hoc Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Αίγλη Παντελάκη, τον Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών Παύλο Παρασκευά, τις Ανώτερες Μορφωτικές Λειτουργούς Νάντια Στυλιανού και Έλενα Χριστοδουλίδου και την καθηγήτρια Γραφικών Τεχνών Έλενα Στεφάνου.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Κριτικής Επιτροπής: «Η πρόταση πληροί τα κριτήρια που τέθηκαν στο διαγωνισμό και επιτυγχάνει, με δωρικό, ευφάνταστο και ευσύνοπτο τρόπο, να εμπεδώσει την επιδιωκόμενη, σύγχρονη, οπτική ταυτότητα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, η οποία με τον τρόπο αυτό, καθίσταται εύκολα αναγνωρίσιμη.»

Κατά τα διαλαμβανόμενα στον διαγωνισμό, στην επιλεγείσα πρόταση θα απονεμηθεί χρηματικό βραβείο ύψους 1.000€.

Πηγή: philenews