Λευκωσία: Σε μια περίοδο που οι περικοπές στο κοινωνικό Κράτος (Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια), στους μισθούς και στις συντάξεις, διαδέχονται η μια την άλλη αδιάκοπα, διαπιστώνονται αλόγιστες σπατάλες εκατομμυρίων ευρώ και κακοδιαχείριση σε ημικρατικούς οργανισμούς ως να μη συμβαίνει τίποτε.

Οι εκθέσεις της Γενικής Ελέγκτριας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη για το 2012, που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, είναι αρκούντως διαφωτιστικές και υποδεικνύουν σε Προεδρικό και υπ. Οικονομικών, πού θα πρέπει να επικεντρώσουν την προσοχή τους, για να βάλουν φραγμό στην κατασπατάληση δημόσιου χρήματος.

Ο ιδιωτικός οίκος ελεγκτών της ΑΗΚ, «ύστερα από προκαταρκτική εξέταση της ταμειακής ροής της ΑΗΚ, εξέφρασαν αμφιβολία κατά πόσο η Αρχή μπορεί να θεωρηθεί ως δρώσα οικονομικά επιχείρηση και ζήτησαν από το Δ.Σ. την ετοιμασία και υποβολή αξιόπιστου σχεδίου αντιμετώπισης του προβλήματος ρευστότητας για τους 12 μήνες μέχρι 30.4.2014». Αυτό καταγράφει στην έκθεσή της για την Αρχή Ηλεκτρισμού η Γενική Ελέγκτρια Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, βασιζόμενη σε επιστολή που έλαβε από τον γ. διευθυντή της ΑΗΚ  στο τέλος του περασμένου μήνα.
Αυτό σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα είναι πιθανό η ΑΗΚ να μην έχει ταμειακή ρευστότητα – δηλαδή να βρεθεί πραγματικά προ πτώχευσης. Αν ήταν ενταγμένη στο ΧΑΚ ήδη θα είχε διαχωριστεί σε ειδική κατηγορία.

Λόγω της κατάστασης αυτής, «η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων  για το έτος 2012 από το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθυστερήσει μέχρι να καταρτιστεί το αξιόπιστο σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος ρευστότητας του Οργανισμού», αναφέρει προς την Ελεγκτική Υπηρεσία η Διεύθυνση της ΑΗΚ.

Να σημειωθεί ότι στην Έκθεση περιλαμβάνονται πολλά στοιχεία για οφειλές ή απώλειες εσόδων της ΑΗΚ που ενέτειναν την ιδιαίτερα κακή της οικονομική κατάσταση.

Για παράδειγμα, το κράτος-λόγω των επιπτώσεων από την καταστροφή στο Μαρί- και του γεγονότος ότι δεν ανέλαβε τις ευθύνες του -όπως την πληρωμή των €24 εκατ. για ενοικίαση γεννητριών  όπως δεσμεύτηκε- αλλά και περίπου ακόμα €64 εκατ. απώλειες εσόδων που δεν ανακτήθηκαν, «επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τη δυσμενή ταμειακή κατάσταση της Αρχής», σύμφωνα με τη Χρυστάλλα Γιωρκάτζη.

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, το συνολικό οφειλόμενο ποσό προς την Αρχή κατά την 31.12.2012, συμπεριλαμβανομένης και της μη καταγραφείσας κατανάλωσης, ύψους €47,14εκατ. (€53,8εκατ. το 2011) ξεπερνούσε το ποσό των €157εκατ. (€156εκατ. το 2011), από το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, ποσό ύψους €57,21εκατ., αφορούσε καθυστερημένες οφειλές λογαριασμών ηλεκτρισμού. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, στις 31.3.2013 οι αντίστοιχες καθυστερημένες οφειλές ανήλθαν σε €77,15εκατ., σημειώνοντας, σε διάστημα τριών μηνών, αύξηση 34,85%. Από αυτά, το ποσό των €4.518.455 το χρωστούν οι Δήμοι και λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων πληρωμών, η ΑΗΚ αποφάσισε ότι θα κόβει και σε αυτούς την παροχή ηλεκτρισμού.

«Εκφράσαμε την άποψη ότι η ΑΗΚ θα πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη αυστηρότητα για είσπραξη των οφειλόμενων από πελάτες με υψηλή κατανάλωση και ελαστικότητα μόνο σε περιπτώσεις καταναλωτών που δικαιολογούνται υπό τις σημερινές καταστάσεις», αναφέρει στην Έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε χθες η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη. 

Να σημειωθεί επιπλέον, ότι η ηλεκτρική ενέργεια στις τουρκοκρατούμενες περιοχές από το 1964 μέχρι σήμερα, έφτασε τα €269,2εκατ. , ενώ για το 2012 η αξία της ενέργειας αυτής ήταν €1,4εκατ.

Χρυσώνουν διευθυντές για αφυπηρέτηση

Την ίδια ώρα στην Εκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την ΑΗΚ που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, αποκαλύπτεται ότι το δ.σ. του οργανισμού, ενέκρινε σχέδιο «Οικειοθελούς Πρόωρης Αφυπηρέτησης», το οποίο σταμάτησε στο Υπουργείο Εμπορίου.

Στη βάση του μπορεί να αφυπηρετήσουν υπάλληλοι άνω των 50 ετών και κάτω του 61 με 25 χρόνια τουλάχιστον υπηρεσίας, λαμβάνοντας σαν αποζημίωση το 40% -50% της υπολειπόμενης μισθοδοσίας.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επεξεργάστηκε παραδείγματα, στέλεχος κλίμακας Α15+1 εάν αφυπηρετήσει πρόωρα με το υφιστάμενο σχέδιο θα πάρει €190.000 περίπου, ενώ με το νέο σχέδιο θα πάρει €405.450 περίπου. Ενας υπάλληλος Α10, θα πάρει με το υφιστάμενο σχέδιο €165.000 περίπου, και με το νέο σχέδιο €168.700.

Το Σχέδιο, δεν είναι ρεαλιστικό και πραγματοποιήσιμο και προκαλεί το περί δικαίου αίσθημα των πολιτών, αγνοεί την ταμειακή κατάσταση της ΑΗΚ και την οικονομία του τόπου, σημειώνεται στην Έκθεση.

CYTA: Μοιράζει εκατομμύρια

Συνεχίστηκε και το 2012 η οικονομική αποδυνάμωση της ΑΤΗΚ, με βασικούς οικονομικούς και επιχειρησιακούς δείκτες να γίνονται πιο δυσμενείς. Χαρακτηριστική προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η αναφορά στην Έκθεση της Ελεγκτικής υπηρεσίας που δημοσιοποιήθηκε χθες, σύμφωνα με την οποία, στις 31.12.2012 υπήρχαν μετρητά και κυβερνητικά χρεόγραφα συνολικού ύψους €175,4 εκατ., σε σύγκριση με €281,7 εκατ. το 2011. Δηλαδή καταγράφεται μείωση της τάξης του 47,8%. Κι αυτό πριν το κούρεμα του Eurogroup.

Τα μετρητά της Αρχής στις δύο τράπεζες που επηρεάζονται από τα μέτρα ήταν €77.530.427 (Τράπεζα Κύπρου €63.078.104, Λαϊκή Τράπεζα €14.452.323) και ολόκληρο το ποσό αντιπροσωπεύει ανασφάλιστες καταθέσεις, αναφέρει η Έκθεση της Χρυστάλλας Γιωρκάτζη.

Καταπέλτης –όπως ήδη αποκάλυψε εκτενώς ο «Φ»- είναι η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την υπηρεσία Cytavision της Cyta: Για την εξασφάλιση περιεχομένου, για το οποίο δαπανήθηκε το 2012 ποσό €27,8 εκατ., ενώ τα έσοδα από τη Cytavision για το 2012 ανέρχονται σε €23,5 εκατ. δηλαδή δεν καλύπτουν ούτε τις δαπάνες για εξασφάλιση περιεχομένου. 

«Αν ληφθούν υπόψη και τα υπόλοιπα έξοδα της Υπηρεσίας, όπως το κόστος κεφαλαίου, η εξυπηρέτηση πελατών κ.λπ., τότε (με βάση τη μεθοδολογία του πλήρως κατανεμημένου κόστους), το έλλειμμα αυξάνεται σημαντικά και είναι πολύ περισσότερο από το κέρδος που αποκομίζεται από τους πελάτες της υπηρεσίας Cytavision για τις υπόλοιπες υπηρεσίες (σταθερή τηλεφωνία, DSL Access και Cytanet), η συγκράτηση των οποίων είναι ο κύριος λόγος παροχής της υπηρεσίας Cytavision», αναφέρεται στην Εκθεση. 

Και οι πραγματικοί αριθμοί δεν έχουν τελικά καμία σχέση με τα επιχειρησιακά σχέδια και τις προβλέψεις της Cyta. Tο έλλειμμα για το 2011 είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο κατά €9,7 εκατ.  Διαπιστώνεται ανομοιομορφία στα ποσά που καταβάλλονται στις ομάδες σε σχέση με τον αριθμό των φιλάθλων τους.

Δώσανε «€800.000 για τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγία σε ομάδα, η οποία δεν συγκαταλέγεται στις δημοφιλέστερες ομάδες, ενώ σε άλλη δημοφιλέστερη ομάδα της ίδιας δυναμικότητας δόθηκε ποσό €407.000», αναφέρεται στην Εκθεση. Επίσης, «ομάδες της Β Κατηγορίας έχουν συμβόλαια για ψηλότερα τηλεοπτικά δικαιώματα από άλλες ομάδες, οι οποίες αγωνίζονται στην Α Κατηγορία».

Μέχρι την 31.12.2012, η Cyta είχε προπληρώσει €9,2 εκατ. για δικαιώματα για τα επόμενα έτη χωρίς εγγυήσεις. Για παράδειγμα, το 2010 έκλεισε ομάδα για τα δικαιώματα 2010-2013, αλλά τώρα – το 2013 η ομάδα πήγε Δ κατηγορία.

Στην Έκθεση αναφέρονται εκτενώς και οι δύο υποθέσεις για τις οποίες υπήρξαν πειθαρχικές έρευνες με εισηγήσεις και για ποινικές, για τις οποίες επίσης ασχολήθηκε εκτενώς ο «Φ» - αυτές για τα καύσιμα και τα σκίαστρα.

Γράφει: Πέτρος Θεοχαρίδης