Λευκωσία: Το ενδεχόμενο διάλυσης των Ταμείων Προνοίας τους εξετάζουν οι  τραπεζοϋπάλληλοι της Alfa Bank και της Εμπορικής Τράπεζας, υπό τη μεγάλη ανησυχία για το μέλλον των καταθέσεών τους, που δεν έχουν υποστεί κούρεμα. Οι καταθέσεις των Ταμείων Προνοίας υπολογίζονται στα €65 εκατ. (14% είναι η εργοδοτική εισφορά και από 3%-10% η εισφορά του υπαλλήλου) και τα μέλη αριθμούν περίπου 900 άτομα (750 στην Alfa Bank και 150 στην Εμπορική). 

Οι σκέψεις των μελών των Ταμείων Προνοίας είναι η διάλυση των δύο υφιστάμενων ταμείων και η εγγραφή ενός νέου κοινού ταμείου, που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου Alfa Bank και της Εμπορικής Τράπεζας στην Κύπρο.

Οι Διαχειριστικές Επιτροπές των Ταμείων Προνοίας ανέλαβαν, μετά από απόφαση των υπαλλήλων-μελών τους, τη διερεύνηση και την καταγραφή των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που συνεπάγεται ενδεχόμενη διάλυση των ταμείων. Και ήδη οι Διαχειριστικές Επιτροπές ενημερώνουν τα μέλη των ταμείων επί των ευρημάτων τους με επαρχιακές συσκέψεις. Εντός των προσεχών ημερών προγραμματίζεται η διεξαγωγή έκτακτης γενικής συνέλευσης όλων των μελών των δυο ταμείων για να τοποθετηθούν οριστικά, αν δηλαδή θα διαλύσουν ή όχι τα ταμεία τους.

Η απόφαση των εργαζομένων των δύο τραπεζών να εξετάσουν το ενδεχόμενο τερματισμού των Ταμείων Προνοίας τους προκαλεί την αντίδραση της ΕΤΥΚ, που με εγκύκλιο προς τους τραπεζοϋπαλλήλους καταθέτει τον προβληματισμό και τις επιφυλάξεις της, προειδοποιώντας συνάμα για τον κίνδυνο που εμπεριέχει τέτοια απόφαση. Ειδικότερα, η ΕΤΥΚ υποδεικνύει στο προσωπικό ότι το προτεινόμενο καταστατικό του Νέου Ταμείου Προνοίας «είναι μη λειτουργικό, καταργεί τη βασική αρχή της ισότητας των μελών και περιέχει το στοιχείο του διαχωρισμού του προσωπικού».

Η συντεχνία καταθέτει επίσης προβληματισμό για το ενδεχόμενο της φορολόγησης των κεφαλαίων των ταμείων, στην περίπτωση διάλυσής τους, ενώ συνάμα εγείρει και το θέμα της μη γραπτής δέσμευσης από την εργοδοσία ότι θα συνεχίσει με τις ίδιες υποχρεώσεις και στο Νέο Ταμείο Προνοίας. Η ΕΤΥΚ υποστηρίζει ότι «από τη διάλυση του Ταμείου Προνοίας παύει αυτόματα και η υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει την εισφορά του 14% για κάθε μέλος, γεγονός που θα ήταν καταστροφικό», συμπληρώνοντας ότι η εισφορά του εργοδότη αποτελεί μέρος της συλλογικής σύμβασης και διασφαλίζεται μόνο με συμφωνία μεταξύ της ΕΤΥΚ και της τράπεζας.

Στον αντίποδα των θέσεων της ΕΤΥΚ, οι Διαχειριστικές Επιτροπές των Ταμείων Προνοίας δηλώνουν ότι δεν τίθεται επ’ αμφιβόλω η συνέχιση της κατάθεσης της εργοδοτικής εισφοράς και στο νέο ταμείο συμπληρώνοντας ότι αναμένεται και η γραπτή δέσμευση των ιδρυμάτων.

Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη