Λευκωσία: Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και Ελεγκτική Υπηρεσία, αμφισβητούν έντονα, μέσα από παρατηρήσεις και διαπιστώσεις, την υπό εξέλιξη διαδικασία της ΑΗΚ για πιλοτικό σύστημα με 3.000 έξυπνους μετρητές. Το σύστημα, προβλέπεται να εξελιχθεί σε πρόγραμμα εγκατάστασης 548.000 υφιστάμενων και νέων πελατών της Αρχής. Συγκεκριμένα, τίθενται σοβαρά ερωτηματικά ως προς το συνολικό κόστος των μετρητών που θα αγοραστούν και για το ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν έδωσε την έκθεση αξιολόγησης που ζητήθηκε. Τίθεται, επίσης, και το θέμα του όρου που έθεσε ο προσφοροδότης που έχει επιλεγεί, να πάρει δηλαδή προκαταβολικά το 70% της αμοιβής του, αλλά και το ότι η ΑΗΚ προκήρυξε τον διαγωνισμό με διαδικασία, η οποία δεν επιτρέπει την προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών τυχόν παραπονούμενων προσφοροδοτών.

Ο διαγωνισμός αφορά πιλοτικό πρόγραμμα με 3.000 «έξυπνους» μετρητές και συστήματα, τα οποία θα επιτρέπουν στην ΑΗΚ να ελέγχει και να διαχειρίζεται τους μετρητές ηλεκτρικής σε νοικοκυριά και διάφορα υποστατικά. Θα επιτρέπει, επίσης, στην Αρχή να ασκεί έλεγχο εξ αποστάσεως, μέσω ειδικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Από την Επιτροπή Αξιολόγησης, εξετάσθηκαν 5 προτάσεις, από τις οποίες προωθήθηκε προσφορά ύψους €1,4 εκατ. Όπως διαπίστωσε, όμως, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΗΚ, έχει ταυτόχρονα υψηλότερες τιμές από άλλους προσφοροδότες για τους μετρητές.

Όπως επισημαίνει για το θέμα αυτό και η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΗΚ σε έγγραφό της, «ο μονοφασικός μετρητής του προσφοροδότη που είναι ο φθηνότερος σε όλο το πιλοτικό έργο είναι €97 και ο τριφασικός μετρητής €135, ενώ ενός άλλου προσφοροδότη ο μονοφασικός μετρητής προσφέρεται με €72 ευρώ και ο τριφασικός με €110 ευρώ». Αυτό σημαίνει ότι οι μετρητές της κάθε κατηγορίας θα είναι κατά €25 πιο ακριβοί. Στο σύνολο των 548.000 υφιστάμενων μετρητών, στην πλήρη ανάπτυξη δηλαδή του συστήματος έξυπνων μετρητών, όπως απαιτούν και Οδηγίες της Ε.Ε., οι καταναλωτές θα επιβαρυνθούν με επιπλέον €13.7 εκατ. ή περίπου 25% πιο ακριβά. Από πλευράς ΑΗΚ, δίδεται η απάντηση ότι μπορεί να αγοραστούν μετρητές σε κατοπινό στάδιο και από άλλους κατασκευαστές. Φαίνεται, ωστόσο, πως οι αποφάσεις του δ.σ. ουσιαστικά ανατρέπουν τη θέση ή πρόθεση των τεχνοκρατών.

Σε μια προσπάθεια μετριασμού των εντυπώσεων που προκάλεσαν οι σοβαρές διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου και του γ.δ. της ΑΗΚ με τη Γενική Ελέγκτρια. Ωστόσο, οι παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, φαίνεται να παραμένουν.

Θέλει πληρωμή πρινδοκιμαστεί ο προσφοροδότης

Ένα από τα θέματα που τέθηκαν επί τάπητος, είναι ο προσφοροδότης που ευνοείται από αρμόδια επιτροπή της ΑΗΚ για το πιλοτικό πρόγραμμα και ο οποίος δεν αποδέχτηκε τους όρους πληρωμής του διαγωνισμού. Στην πρότασή του ζητά να λάβει 70% προκαταβολή πριν τη λήξη εγγύησης του συστήματος. Η ομάδα αξιολόγησης, έθεσε μεν «ποινή» στην αξιολόγηση της πρότασης αυτής και θεωρεί ότι μπορεί να μην τους υλοποιήσει, ωστόσο ο προμηθευτής θεωρεί προϋπόθεση τους όρους πληρωμής.

Ακόμα, η Έκθεση της διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΗΚ, καταγράφει και άρνηση από πλευράς Επιτροπής Αξιολόγησης να της παραδώσει την Έκθεση Αξιολόγησης. Από πλευράς Επιτροπής Αξιολόγησης, δίδεται το αιτιολογικό ότι δεν έλαβαν έγκριση για τον πίνακα τιμών των προτάσεων, οπόταν δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η Έκθεση και γι’ αυτό δεν έχει παραδοθεί. Κάτι, όμως, που απορρίπτει ο Εσωτερικός Έλεγχος.

Γράφει: Πέτρος Θεοχαρίδης