Λευκωσία: Μονάδα ακινήτων δημιουργεί η Τράπεζα Κύπρου για να εκποιεί και να διαχειρίζεται στοιχεία ενεργητικού που θα αποκτώνται από τους πελάτες. Σύμφωνα με τα πλάνα του διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Τζον Χούριγκαν που ανακοινώθηκαν την περασμένη βδομάδα, στο τμήμα restructuring and recoveries θα στεγάζονται έξι διαφορετικές μονάδες. Θα έχει ως στόχο την συγκέντρωση των διαφόρων εργασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ή προβληματικών δανείων.

Σε εγκύκλιο που στάλθηκε σε διευθυντές της Τράπεζας, ο κ. Χούριγκαν αναγνωρίζει την ανάγκη άμεσου και επαγγελματικού χειρισμού των προβληματικών δανείων, ώστε η Τράπεζα να επανακτήσει την αξιοπιστία στους πελάτες και μετόχους της. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τμήμα restructuring and recoveries θα διευθύνει ο Euan Hamilton, στέλεχος με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα των ακινήτων.

Μία μονάδα θα χειρίζεται ιδιώτες πελάτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και θα περιλαμβάνει το call center αλλά και πιο σύνθετες εργασίες είσπραξης από ιδιώτες και επιχειρήσεις. Μια άλλη μονάδα θα χειρίζεται μεγάλους πελάτες με ιδιαίτερη έμφαση σε πελάτες που οφείλουν στην Τράπεζα πέραν των €100 εκατ. Η μονάδα αυτή θα προσπαθεί να εντοπίζει και να χειρίζεται έγκαιρα επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου μη εξυπηρέτησης δανείων.

Η μονάδα ανακτήσεων (recoveries) θα προσπαθήσει να εφαρμόσει πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις στην ανάκτηση δανείων και θα εφαρμόσει τις απαραίτητες στρατηγικές. Η μονάδα διαχείρισης ακινήτων θα διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτά η τράπεζα. Η μονάδα θα βοηθά στις διαπραγματεύσεις για απόκτηση στοιχείων ενεργητικού, και θα συμβάλλει στην εκτέλεση της στρατηγικής της τράπεζας για διαχείριση των ακινήτων με τρόπο που να μεγιστοποιεί το όφελος για την τράπεζα.

Μια άλλη μονάδα θα είναι αυτή που θα εξετάζει ζητήματα ρίσκου και θα συμβουλεύει ή να παρέχει λύσεις στη μονάδα που διαχειρίζεται μεγάλους πελάτες. Θα υπάρχει, τέλος, μονάδα ανάλυσης που να σχεδιάζει τις καμπάνιες της τράπεζας για βελτίωση της διαδικασίας είσπραξης και της συμπεριφοράς των δανειοληπτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της ΕΕ για τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, αναφέρεται ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταθετών παραμένει η βασική προτεραιότητα.

Στο μικροσκόπιο της Τρόικας τίθενται οι 22 μεγαλοεπιχειρηματίες της Τράπεζας Κύπρου με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που αναμένει μέτρα για είσπραξη των μεγάλων χρεωστών της Τράπεζας.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει την αίσθηση που υπάρχει στην αγορά ότι η Τράπεζα Κύπρου έχει επιταχύνει τη διαδικασία αναγνώρισης ζημιών, έτσι ώστε να επιστρέψει ταχύτερα σε κερδοφορία. Όπως αναφέρεται, η Τράπεζα Κύπρου έχει ήδη υπολογίσει τις απώλειες που εκτίμησε η Pimco σε σχέση με την κατανομή της έκθεσης της KPMG. Καθώς οι απώλειες της Pimco έχουν επιταχυνθεί σε σχέση με το τι αναμενόταν, ο δείκτης core Tier 1 αναμένεται να παραμείνει πάνω από το 9% καθ' όλη την περίοδο του προγράμματος.

Πηγή: Φιλελεύθερος